autyzm

Pomoc logopedyczna dla dzieci z autyzmem

Pomoc logopedyczna dla dzieci z autyzmem

(...) Przychodzimy na świat i uczymy się mówić, słuchając oraz powtarzając słowa dorosłych. Niektórym idzie lepiej i szybko przyswajają słyszane słowa, powtarzając je wyraźnie i bezbłędnie. Niektórzy niestety nie mają tyle szczęścia i poprawne wymówienie (...)